Przejdź do strony startowej Napisz e-mail
Kancelaria Prawnicza Ryszard Berkowski Radca Prawny

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI

Kancelaria Prawnicza stosuje różne formy rozliczenia z Klientami:

  • system wynagrodzenia ryczałtowego (określane stałą miesięczną stawką ustalaną z Klientem, preferowana przy kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, kształtowana indywidualnie w zależności od wielkości przedsiębiorcy i charakteru świadczonych usług),
  • system wynagrodzenia ryczałtowego z premią za sukces (określane stałą miesięczną stawką ryczałtową ustalaną z Klientem z premią za pomyślny wynik sprawy),
  • system wynagrodzenia godzinowego (preferowany przy prowadzeniu indywidualnych spraw Klienta, uzależniony od ilości przepracowanych godzin oraz charakteru sprawy przy ustalone stawce godzinowej, kształtowanej w przedziale od 50 do 200 zł za godzinę pracy,
  • system normatywny (wynikający z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanawianego z urzędu – Dz.U. nr 163, poz. 1349 z późn. zm., preferowany przy prowadzeniu indywidualnych spraw w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym). Wybór jednego z systemów wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie z Klientem, biorąc pod uwagę charakter i zakres podejmowanych czynności. Kwoty wymienione jw. nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Wykonał - Wi-komp